Informacje Praktyki

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2016 r. wyniosło - 4.055,04 zł (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1100).

Zobacz cały materiał

Aktualna UMOWA O PRACĘ W CELU NAUKI ZAWODU dla młodocianych pracowników - obowiązującej od 01.09.2015r.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

22 października – w czwartek o godzinie 17.30 odbyło się  w naszej szkole , utrzymane w konwencji konferencji ,zebranie z pracodawcami ZSiPKZ zorganizowane przez kierownika szkolenia praktycznego.

Celem zebrania było zapoznanie pracodawców z koncepcją pracy szkoły na lata 2015-2020 oraz  z istotnymi zmianami w prawie oświatowym w zakresie współpracy szkoły z pracodawcami. Ten punkt zebrania zreferowała Pani Dyrektor Bożena Bogucka.

Przedstawienie wyników ankiet uczniowskich, oraz wyników kontroli zakładów pracy  w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 zostało zreferowane przez kierownika szkolenia praktycznego – Edytę Halijasz – Tomczuk.

Omówienie sytuacji absolwentów na lubuskim rynku pracy – na podstawie własnego badania ankietowego przedstawiła Pani mgr inż. Mariola Kostrzewska.

Zebranie zakończyła dyskusja na temat oczekiwań pracodawców względem szkoły, dalszej efektywnej współpracy oraz możliwości utworzenia oddziałów patronackich.

Atmosferę owocnego spotkania osłodziło pyszne ciasto upieczone przez uczniów naszej szkoły kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

 

Szanowni Pracodawcy

W związku ze zmianami w szkolnictwie zawodowym pragniemy Państwa zaprosić na zebranie – zorganizowane w formie konferencji w dniu 22 października 2015 r. (czwartek) na godzinę 17.30 do sali konferencyjnej (auli) Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze przy ulicy Botanicznej 54 .

Tematem zebrania będzie:

- przedstawienie Pani dyrektor – Bożeny Boguckiej i jej koncepcji pracy szkoły na lata 2015-2020 w zakresie praktycznej nauki zawodu

- informacja o zmianach wprowadzonych w szkolnictwie zawodowym – m.in. zmianach w egzaminach zawodowych, możliwości wpływania na treści programu nauczania przez pracodawców

- przedstawienie wyników ankiet uczniów i wyników kontroli kierownika szkolenia praktycznego

- propozycje współpracy ze szkołą 

Z poważaniem: Edyta Halijasz - Tomczuk

Adres

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

ul. Botaniczna 66

65-392 Zielona Góra

Kontakt

68 451 38 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Śledź Nas

Początek strony