25.09.2019 r. w auli  naszej szkoły odbyło się uroczyste podpisanie ,,Porozumienia o współpracy” pomiędzy:

Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

z siedzibą przy ulicy Botanicznej 66 – reprezentowanym przez Dyrektora – Bożeną Bogucką a nowym pracodawcą - Firmą STEINPOL CENTRAL SERVICES SP z o. o z siedzibą przy ulicy Fabrycznej 13 w Rzepinie - reprezentowaną przez Dyrektora – P. Joachima Haubrichs .

W tym uroczystym wydarzeniu uczestniczyli ponadto członkowie oficjalnej delegacji firmy STEINPOL- P. Dorota Winkowska, P. Anna Cieplińska, P. Anna Rytter oraz ze strony szkoły – kierownik szkolenia praktycznego P. Edyta Halijasz – Tomczuk, nauczyciele i uczniowie.

Na początku uroczystości - Pani Dyrektor Bożena Bogucka  w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na konieczność prowadzenia nowoczesnej edukacji branżowej, na trójstronne korzyści wynikające z dobrej współpracy na linii szkoła – uczeń – pracodawca, na możliwości rozwoju każdej ze stron.

Przemówienie P. Joachima Haubrichsa z kolei dostarczyło uczestnikom spotkania wiedzy o funkcjonowaniu firmy STEINPOL – o jej wielkości, o oddziałach i specyfice produkcji. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchano  historii rozwoju zawodowego dyrektora. On także zaczynał od szczebla młodocianego pracownika. Podkreślił przy tym, jak ważna jest dyscyplina pracy, dokładność, punktualność i zaangażowanie młodego człowieka, jak ważni są przedstawiciele różnych zawodów na obecnym rynku pracy. Gdyby nie specjaliści – nie byłoby wielu wygodnych przedmiotów z których korzystamy każdego dnia. Edukacja nie musi oznaczać tylko studiowania, gdyż lepszym specjalistą zostaje ten, który przechodzi kolejne szczeble edukacji zawodowej – zaczynając właśnie od młodocianego pracownika. Dyrektor zaprosił ponadto do odwiedzenia firmy, zainteresowania jej produkcją a w przyszłości także współtworzenia jej historii.

,,Strony wspólnie i jednomyślnie wyrażają wolę wzajemnej współpracy w zakresie edukacji zawodowej i kreowania nowoczesnego wizerunku szkolnictwa branżowego zgodnego z zapotrzebowaniem lubuskiego rynku pracy.

Jednocześnie wyrażają przekonanie, że wzajemna współpraca zapewni i wzmocni realizację celów dydaktycznych i wychowawczych pomiędzy Szkołą a Firmą. Przyczyni się ponadto do unowocześniania bazy Szkoły oraz promocji kształcenia zawodowego.

W związku z powyższymi deklaracjami Szkoła oraz Firma wyrażają wolę zawarcia niniejszego Porozumienia  i zamiar rozwoju współpracy w zakresie realizowanej działalności, przy poszanowaniu prawa oraz  specyficznych zasad funkcjonowania stron” – tak brzmiała preambuła ,,Porozumienia”.

Po podpisaniu przez Dyrektorów i wymianie teczek firmowych - zawierających jednakowo brzmiące treści ,,Porozumienia” – rozpoczęliśmy nowy rozdział w naszych wzajemnych stosunkach.

Na zakończenie spotkania - Pani Dyrektor naszej szkoły podarowała  Panu Dyrektorowi Joachimowi Haubrichs statuetkę Ambasadora ZSiPKZ przyznawaną wyjątkowym osobowościom pragnącym rozwijać horyzonty naszych możliwości – nie tylko w zakresie edukacji branżowej.

Ponadto goście mieli możliwość obejrzenia szkolnych pracowni, zaznajomienia się z profilami kształcenia naszej szkoły oraz osiągnięciami zawodowymi naszych uczniów.

Adres

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

ul. Botaniczna 66

65-392 Zielona Góra

Kontakt

68 451 38 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Śledź Nas

Początek strony