Zadania w ramach projektu  

 1. Projekt jest realizowany przez Miasto Zielona Góra jako lidera w partnerstwie z firmami:, Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z. o. o., Zakładem Doskonalenia Zawodowego            w Zielonej Górze, Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, Parkiem Naukowo- Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z. o. o., Stowarzyszeniem Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze, Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
 2. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości kształcenia w Mieście Zielona Góra poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 4 000 uczniów (1612K, 2388M) i 122 nauczycieli (73K, 49M) szkół zawodowych/placówek kształcenia uczestniczących w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych, studiach podyplomowych i utworzenie 3 Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.
 3. Wsparciem w ramach projektu objęto następujące szkoły:
 • Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze;
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze;
 • Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze;
 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zielonej Górze;
 • Zespół Szkół Zawodowych PBO sp. z. o. o. w Zielonej Górze;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Zielonej Górze;
 • Lubuska Akademia Rzemiosła w Zielonej Górze;
 • Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze.
 1. Projekt realizowany jest w terminie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2022 r.
 2. W ramach Projektu realizowane będą zadania dla 4 000 uczniów i 122 nauczycieli zawodu:
 • Zadanie 1 dla nauczycieli: Doskonalenie nauczycieli w zakresie tematyki związanej z  nauczanym przedmiotem poprzez: szkolenia, kursy, warsztaty, studia podyplomowe;
 • Zadanie 2 dla nauczycieli: Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego u pracodawców i przedsiębiorców:
 • udział w stażu/praktyce w wymiarze minimum 40 h zorganizowanych w instytucjach      z otoczenia społeczno- gospodarczego szkoły;
 • Zadanie 3 dla uczniów: Kształcenie zawodowe uczniów poprzez: szkolenia, kursy, warsztaty;
 • Zadanie 4 dla uczniów: Praktyki i staże dla uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców
 • udział w stażach/praktykach w wymiarze minimum 150 h/osobę zorganizowanych w instytucjach z otoczenia społeczno- gospodarczego szkoły;
 • Zadanie 5 Doradztwo edukacyjno- zawodowe:

- utworzenie i wyposażenie Powiatowego Centrum Doradztwa Zawodowego w Zielonej Górze i 5 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

 • prowadzenie grupowych i indywidualnych porad edukacyjno-zawodowych,
 • diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych – IPD na mobilnej platformie,
 • organizowanie konferencji lokalnych, targów edukacyjno- zawodowych, spotkań sieci doradców, konkursów zawodoznawczych przy współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym,
 • opracowanie Przewodników po szkolnictwie technicznym i zawodowym;
 • Zadanie 6 Modernizacja kształcenia zawodowego :
 • wyposażenie pracowni szkolnych w: Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Zasadniczej Szkole Zawodowej  Specjalnej, Zespole Szkół Zawodowych PBO, Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ, Lubuskiej Akademii Rzemiosła, Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół WODZ,
 • utworzenie nowych kierunków kształcenia;
 • Zadanie 7 Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
 • wyposażenie pracowni szkolnych w: Zespole Szkół Budowlanych/CKZiU „Budowlanka”, Zespole Szkól Ekonomicznych/CKZiU „Ekonomik”, Zespole Szkół Elektronicznych/CKZiU „Elektronik”;
 • Zadanie 8 Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów na uczelni poprzez: kursy specjalistyczne, warsztaty, laboratoria, wykłady.

Adres

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

ul. Botaniczna 66

65-392 Zielona Góra

Kontakt

68 451 38 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Śledź Nas

Początek strony