„Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji”

POWERVET 2019 - projekt nr 2019-1-PL01-KA102-064151

OPIS   PROJEKTU

 

W lutym 2019 ZSiPKZ w Zielonej Górze złożył wniosek aplikacyjny „Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji” do programu Erasmus+.  Projekt znalazł się na liście rezerwowej i 31.07.2019 r. otrzymaliśmy informację o zatwierdzeniu do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Konkurs 2019. Nasz wniosek otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  (POWER) realizuje  pro­jekty polegające na  roz­woju kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych poprzez reali­za­cję dzia­łań pole­ga­ją­cych na mobil­no­ści ponadna­ro­do­wej. Wspomniane wyżej mobilności odbywają się na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+. W ramach PO WER FRSE dofinansowuje projekty, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel.

W ramach projektów uczestnicy mogą wziąć udział w następujących formach wsparcia:

  • staże i szkolenia dla uczniów i absolwentów,

Charakterystyka działań w ramach projektu.

Projekt „Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji”, został przygotowany przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze przy współpracy z hiszpańskim partnerem firmą szkoleniową euroMind. Czas realizacji projektu 01.09.2019 - 30.04.2021 r.( 22 miesiące).

Uczestnikami projektu będzie 62 uczniów i 8 opiekunów ( nauczyciele ZSiPKZ) w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w działaniu VETSHORT - Krótkoterminowe mobilności osób uczących się.

Cele projektu:

  • Realizacja europejskiego planu rozwoju organizacji/szkoły (European Development Plan),opracowanego wspólnie przez Dyrekcję, nauczycieli i uczniów ZSiPKZ,
  • Dostosowanie kwalifikacji zawodowych stażystów do oczekiwań rynku pracy,
  • Ponadnarodowa mobilność na europejskim rynku pracy,
  • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • Doskonalenie umiejętności językowych, kształtowania otwartości i wrażliwości międzykulturowej,

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego kształcenia zawodowego, których celem jest efektywne przygotowanie uczniów do życia i wykonywania pracy zawodowej, a także aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

W ramach VET-SHORT - Krótkoterminowe mobilności osób uczących się - odbędą się 4 mobilności 3 tygodniowe w Hiszpanii w czasie, których uczniowie realizują staże zawodowe w hiszpańskich firmach.

  1. Grupa 1 - staż w Sewilli, 01.12.2019 – 21.12.2019  - 15 uczestników i 2 opiekunów (4 technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 technik fotografii i multimediów lub fototechnik , 4 technik grafiki i poligrafii cyfrowej lub technik cyfrowych procesów graficznych. 3 technik usług fryzjerskich).

Mobilność zrealizowana zgodnie z planem i harmonogramem projektu.

Uczestnicy projektu na stażu w Sewilli - 01.12.2019 – 21.12.2019

  1. Grupa 2 –staż w Sewilli, 05.07.2020- 25.07.2020 - 15 uczestników i 2 opiekunów (4 technik żywienia i usług gastronomicznych,  4 technik fotografii i multimediów, 4 technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 3 technik usług fryzjerskich
  2. Grupa 3 – staż w ÚBEDA, 01.11.2020 – 21.11.2020 - 16 uczestników i 2 opiekunów (4 technik żywienia i usług gastronomicznych,  4 technik fotografii i multimediów, 4 technik grafiki i poligrafii cyfrowej. 4 technik usług fryzjerskich).
  3. Grupa 4 – staż w Sewilli, 24.01.2021 – 14.02.2021 - 16 uczestników i 2 opiekunów (4 technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 technik fotografii i multimediów, 4 technik grafiki i poligrafii cyfrowej. 4 technik usług fryzjerskich).

Partnerami przy realizacji projektu są ZSiPKZ w Zielonej Górze oraz hiszpańska firma euroMindProjects z siedzibą w UBEDA (JAEN) w Hiszpanii. EuroMind jest międzynarodową firmą doradczą i szkoleniową z UBEDA (JAEN) w prowincji Analuzja w Hiszpanii. Firma specjalizuje się w organizacji projektów kształcenia i szkolenia zawodowego w Sewilli, Ubedzie i Maladze w Hiszpanii. EuroMind posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji europejskich projektów mobilności.

Firma zapewni miejsca stażu dla uczniów w prestiżowych zakładach Sewilli i Malagi, zapewni noclegi, wyżywienie, przejazdy oraz opiekę w czasie stażu uczestnikom projektu. W czasie projektu uczestnicy mają zapewniony atrakcyjny program kulturalny, który pozwoli im zapoznać się z kulturą Hiszpanii.

W 2020 roku rozwinęła się globalna pandemia  wywoływana przez COVID-19 – wirusa należącego do rodziny koronawirusów.  Koronawirus rozprzestrzenił się z Chin na wszystkie kontynenty poza Antarktydą.

11 marca 2020 premier Mateusz Morawiecki  poinformowali o zamknięciu, w ramach profilaktyki placówek oświatowych. Dwa dni później, w piątek, premier ogłosił, że od 15 marca zamknięte zostaną granice Polski dla ruchu lotniczego oraz kolejowego.

W tej sytuacji ZSiPKZ w Zielonej Górze odwołało planowaną mobilność Grupa nr 2 do Sewilli w lipcu 2020 r.

Grupa 2 - staż w Sewilli, 05.07.2020- 25.07.2020 - 15 uczestników i 2 opiekunów (4 technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 technik fotografii i multimediów, 4 technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 3 technik usług fryzjerskich.

W kwietniu 2020 r.  po konsultacjach z euroMind i FRSE ustalono przesunięcie mobilności  na

13.09.2020-03.10.2020, a nowym miejscem stażu dla uczestników  będzie  MALAGA.

UWAGA

TERMINY MOBILNOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE Z POWODU ZAGROŻENIA PANDEMIĄ I SĄ ZALEŻNE OD DECYZJI WŁADZ POLSKI I HISZPANII – w  przypadku wystąpienia zagrożenia projekt zostanie wydłużony a grupy , które przejdą kwalifikacje odbędą staż po ustaniu zagrożenia.

Adres

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

ul. Botaniczna 66

65-392 Zielona Góra

Kontakt

68 451 38 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Śledź Nas

Początek strony